תקנון אתר

תקנון אתר

מבוא

1. ברוך הבא לאתר https://richisjewelry.co.il (להלן -“האתר”), אותו מפעילה חנות “ריצ’יס תכשיטים” ע.מ 558463758. האתר מאפשר רכישה מקוונת של מוצרים המשווקים על ידי “ריצ’יס תכשיטים” (חנות וירטואלית) (להלן: “המוצרים”). הרכישה באתר, תתאפשר בכפוף לתנאים המפורטים להלן בתקנון זה (להלן – “תנאי השימוש”).

2. האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.

3. עצם רכישת המוצר באתר תהווה הצהרה מצד הלקוח כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן. התקנון מהווה חוזה מחייב בינך לבין החברה.

4. “ריצ’יס תכשיטים” שומרת לעצמה את הזכות לעדכן תנאי שימוש אלו, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. תוקפו של שינוי בתנאי השימוש יחל מרגע פרסומו באתר זה.

5. הרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה.

אבטחת מידע ופרטיות

1. “ריצ’יס תכשיטים” נוקטים באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע. פרטיו האישיים של המשתמש (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגר המידע של “ריצ’יס תכשיטים” ואחת ממטרותיו היא דיוור ישיר. להסרה ממאגר המידע, יש לפנות בכתב לשירות הלקוחות של “ריצ’יס תכשיטים” במייל richisjewelry@gmail.com או בהודעת וואטסאפ לטלפון: 055-7256613.

2. חברת “ריצ’יס תכשיטים”, כמו גם חברות אחיות וגורמי משנה נוספים הפועלים מטעם חברת “ריצ’יס תכשיטים” ובהתאם לאותם הסטנדרטים, רשאיות להשתמש במידע המופיע בטופס על מנת להביא לך את המידע והשירותים המבוקשים. מידע אישי זה לא ייחשף ולא ייעשה בו שימוש נוסף למטרות שיווקיות ללא רשות.

3. החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא החברה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.

4. החברה מתחייבת שלא לעשות שימוש במידע המסופק לה ע”י הקונים אלא על מנת לאפשר את הרכישה באתר מכירות ובהתאם לכל דין.

5. כפתור “שלח” יש משום הסכמה לחברת “ריצ’יס תכשיטים” או למי מטעמה לעשות שימוש במידע אישי זה על מנת לספק לך מידע על המוצרים ומידע נוסף באמצעות אימייל או אחר, על שירותים ומשאבים הקשורים למוצרים של החברה: “ריצ’יס תכשיטים”. בנוסף, ניתן יהיה להשתמש במידע אישי זה למטרות סקר שוק. באם תחפצן להסיר בכל עת את פרטייך האישיים מרשימת התפוצה של החברה בהודעת וואטסאפ לטלפון: 055-7256613.
באמצעות לחיצה על כפתור “שלח” אני מאשר בחתימתי את הטופס ואת תנאיו.

הרכישה

1. האתר מאפשר ללקוחות קנייה נוחה, קלה ובטוחה של המוצר באמצעות האינטרנט.

2. ניתן לרכוש את המוצר באתר בכל עת עד לגמר המלאי.

3. הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי ואמצעי הרכישה המוצעים באתר בלבד, העסקה תתבצע לאחר אישורה ע”י חברת האשראי.

4. במידה והרכישה לא תאושר על ידי חברת האשראי, זאת מכל סיבה שהיא, כי אז תוצג למשתמש הודעה באתר וכן, תישלח לו הודעת דוא”ל על כך. במקרה כזה יראו את ההזמנה כאילו לא בוצעה.

5. לאחר ביצוע ההזמנה יבדקו פרטי כרטיס האשראי שבאמצעותו בוצע התשלום אל מול חברת האשראי המתאימה ועם קבלת אישורה של חברת האשראי, תישלח אל המשתמש הודעת דוא”ל, בהתאם לפרטי ההתקשרות שמסר בעת רישום לאתר, בדבר אישור ביצוע הרכישה.

6. בהתאמה, בתשלום באמצעות חשבון פייפאל יתבקש המשתמש להזין את פרטי חשבונו הקיים באתר פייפאל, או לחלופין, יוכל לבחור לפתוח חשבון פייפאל. במקרה של תשלום באמצעות חשבון פייפאל, תאושר הרכישה רק לאחר קבלת אישור מפייפאל. השימוש וקבלת האישור כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של פייפאל.

7. מרגע ביצוע ההזמנה באתר ואילך תהיה רשאית “ריצ’יס תכשיטים” לשלוח אל המשתמש הודעות עדכון באמצעות דוא”ל ו/או מסרונים, בדבר סטטוס ביצוע ההזמנה.

8. מחיר המוצר באתר כולל את המע”מ

9. מובהר כי “ריצ’יס תכשיטים” רשאית לעדכן ולשנות את המחירים המופיעים באתר מעת לעת וללא הודעה מוקדמת והמחיר המחייב הוא המחיר שימסר למשתמש בעת השלמת הליך הזמנה.

10. לא יינתנו כפל הנחות/הטבות על פריטים הנמכרים באתר (אלא אם יצוין אחרת).

11. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שיווק ומכירת המוצר בכל עת וכן לשלול זכות רכישה באתר מכירות על פי שיקול דעתה.

החלפות

החלפת הפריט תתבצע תוך 14 ימים מיום קבלת המוצר (באריזה מקורית עם תווית וללא פגם יחד עם חשבונית מקורית, במצב תקין ושלא נעשה בו כל שימוש)
לא ניתן להחלפה:

1. מוצרים שהם בסייל / מבצע / מוצרי קד”מ
2. מוצרים שנעשה בהם שימוש לאחר הפתיחה
3. החזרת הפריט לידי “ריצ’יס תכשיטים” תבוצע בדרך הבאה: שליחת הפריט באמצעות דואר או/ו שליח או/ו דרך אחרת לפי בחירת המשתמש בתיאום עם צוות החנות.( המוצר יוחזר על חשבון המשתמש .)
4. תכשיט חלופי ישלח ללקוח על על פי בחירתו ובתשלום נוסף על סוג המשלוח הנבחר.

ביטול עסקה

1. המשתמש יהא רשאי לבטל את העסקה בהתאם ובכפוף לכל הוראות הדין ולרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) והתקנות מכוחו או לחילופין, להחליף את המוצר כנגד מוצר חלופי שווה ערך או זיכוי כספי, הכל כמפורט להלן;

2. ביטול העסקה ייעשה תוך 14 ימים מיום קבלת המוצר לידינו בחנות בחנות (באריזה מקורית ללא פגם יחד עם חשבונית מקורית, במצב תקין ושלא נעשה בו כל שימוש) ,למעט דמי משלוח המקוריים ולמעט דמי ביטול בשיעור של 5%.

3. החזר כספי במקרה של ביטול עסקה באשראי יבוצע באמצעות זיכוי כרטיס האשראי שבו בוצעה העסקה. במקרה של ביטול חלק מן העסקה (החזרת פריט אחד מבין כמה שנרכשו) “ריצ’יס תכשיטים” תחזיר למשתמש את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידו בגין הפריט המוחזר.

4. הודעת ביטול ניתן למסור באמצעות פניה במייל : richisjewelry@gmail.com ,בהודעת וואטסאפ לטלפון: 055-7256613. בהודעת הביטול יש לציין את שם ומספר הזהות של המשתמש ומספר ההזמנה (ו/או פרטי זיהוי נוספים שידרשו לשם זיהוי העסקה וזהות מבטל העסקה). החזרת הפריט לידי “ריצ’יס תכשיטים” תבוצע באחת מהדרכים הבאות: מסירת הפריט בחנות ,שליחת הפריט באמצעות דואר או/ו שליח או/ו דרך אחרת לפי בחירת המשתמש בתיאום עם צוות החנות. (המוצר יוחזר על חשבון המשתמש.)

5. על המשתמש לבדוק את הפריט/ים מיד עם קבלת ההזמנה לידיו. במידה ופריט כלשהו התקבל בידי המשתמש כשהוא פגום, או כאשר מפרט הפריט בפועל שונה מן המפרט שהוצג באתר לעדכן את “ריצ’יס תכשיטים” תוך 48 שעות מקבלת המשלוח.

6. במידה והמשתמש בחר לשלם לשליח במזומן בעת המסירה יהא רשאי לבטל את העסקה ללא חיוב למעט דמי משלוח המקוריים ולמעט דמי ביטול בשיעור של 5%.

7. לא ניתן לבטל רכישה של מוצרים שהם בסייל / מבצע / מוצרי קד”מ

 

אספקה והובלת המוצר

1. משלוח אל בית הלקוח או מען אחר שמסר המשתמש, לפי בחירתו, יבוצע בכפוף לתשלום דמי משלוח כמפורט באתר (להלן: “דמי המשלוח”). דמי המשלוח יתווספו למחיר הפריטים המצוין באתר. דמי המשלוח יגבו בגין אספקה ליעד אחד, בין אם הוזמן פריט אחד או יותר. התשלום עבור המשלוח יתבצע באמצעות כרטיס האשראי ויצטרף לתשלום הכולל עבור המוצרים שהוזמנו, ולא יהיה ניתן לביטול מכל סיבה שהיא, זולת אם בוטלה העסקה בהתאם להוראות הדין.

2. “ריצ’יס תכשיטים” אינה מחויבת לספק את הפריטים אל אזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית.

3. משלוח שיוזמן לאיסוף על ידי הלקוח מחנות “ריצ’יס תכשיטים” יבוצע ללא תשלום דמי משלוח.

4. תעריף דמי המשלוח יפורסם באתר ויכול להשתנות מעת לעת.

5. החברה תדאג לאספקת המוצר ללקוח לכתובת שהוקלדה על ידו בעת ביצוע הרכישה באתר מכירות, בהתאם לשיטת המשלוח אותו בחר הלקוח. (בעת תהליך רכישת ההזמנה ניתן לראות את זמני המשלוח ועלותם)

6. החברה לא תהא אחראית לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או אי-אספקה, שנגרמה כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה.

7. מובהר כי מועד אספקת המוצרים המצוין באתר מתייחס לימי עסקים (היינו, בספירת הימים לא יספרו ימי ו’-ש’, ערבי חג וחג) וכן, כי המועד לתחילת ספירת ימי העסקים יהא במועד השלמת העסקה באתר. לתשומת לב המשתמש, הזמנה שבוצעה באתר שלא ביום עסקים או ביום עסקים לאחר השעה 12:00, תיחשב, לצורך מועד האספקה, כהזמנה שבוצעה ביום העסקים שלמחרת.

8. לא תתאפשר אספקת פריטים בימי שישי/שבת/ערבי חג וחג.

9. המשלוח אל בית הלקוח או מען אחר שמסר המשתמש, לפי בחירתו ינתן על פי טווח הזמנים המצויין באתר, עם הלקוח יבוצעו 2 ניסיונות תיאום למשלוח, במידה ולא יענה תינתן אפשרות לשליח להשאיר את החבילה מחוץ לבית הלקוח (בחצר, בארון חשמל וכו’..) ללא אישור הלקוח. שליח ההפצה יצלם את מיקום השארת החבילה ויעדכן את הלקוח שהחבילה הושארה. האחריות על החבילה במקרה זה באחריות הלקוח בלבד!

10. כמו כן במידה ובוצע תיאום למשלוח והלקוח לא עמד בזמני המסירה יחוייב שנית על דמי המשלוח.

11. שינוי מען המשתמש למסירת המשלוח לאחר שהמשלוח כבר יצא אל המען שהוזן באתר בעת ביצוע ההזמנה, יבוצע על ידי “ריצ’יס תכשיטים”, בתיאום עם המשתמש, בכפוף לחיוב נוסף על דמי המשלוח.

12. מחיר המוצר כולל אינו כולל את עלות המשלוח.

שירות לקוחות

כל שאלה או בירור לגבי המוצר, ניתן לפנות אל נציגי השירות של החברה דרך הישימון ”WhatsApp” במספר הטלפון 055-7256613 או לחלופין באמצעות מייל לכתובת: ”richisjewelry@gmail.com”

אחריות המוצר

1. האחריות למוצר מכסה פגמים מהותיים בגוף המוצר ו/או פעולתו אשר נגרמו על ידי החברה.

2. האחריות למוצר תינתן לשנה לאחר רכישת המוצר בהתאם לתנאים המפורטים על כל תכשיט.

3. האחריות תקפה רק לגבי לקוח המחזיק בידיו הוכחת קנייה מקורית ורק אם הרכישה נעשתה באמצעות החנות האתר מכירות ”https://richisjewelry.co.il” . החברה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מהלקוח להוכיח כי הינו הרוכש המקורי של המוצר.

4. הסעד הבלעדי לכל מוצר פגום המכוסה במסגרת האחריות מוגבל לתיקון או להחלפה של המוצר הפגום. החבות הכוללת של החברה ביחס לכל מוצר פגום לא תעלה בשום מקרה על מחיר הרכישה של המוצר הפגום.

5. אחריות החברה לא תחול במקרים בהם הפגם במוצר נגרם כתוצאה מהפעלה שגויה :
* במצב שאינו תקין וקיים חשד סביר שנעשה בו שימוש לא סביר
* שימוש המוצר שלא תואם להמלצות ביטחון מוצר

6. החברה לא תהא אחראית לכל נזק ישיר או עקיף הנובע משימוש והשימוש השגוי במוצר לרבות כל נזק מקרי, מיוחד, עקיף או תוצאתי – ככל שהחוק מתיר זאת. על הלקוח חלה האחריות וכל סיכון וחובות עבור אובדן, נזק וחבלה לגופו ו/או לרכושו ו/או לרכושם ו/או לגופם של צדדים שלישיים, הנובעים מהשימוש ו/או אי השימוש במוצר, למעט במקרים בהם נקבע כי הנזק האמור נגרם עקב רשלנותה הבלעדית של החברה.

7. “ריצ’יס תכשיטים” לא תהיה אחראית לכל נזק שעלול להיגרם כתוצאה משימוש בלתי הולם או שגוי במוצריה וכן, לא תהא אחראית במקרה של נזק למוצר אשר הותקן על ידי המשתמש שלא בהתאם להנחיות.

8. התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד. יודגש, כי ייתכנו הבדלים בצבעים או שינויים אחרים בין מראה המוצר בתמונה לבין המוצר במציאות.

9. למען הסר ספק מובהר כי אם בשגגה נפלה טעות חריגה וברורה על פניה בתיאור המוצר ו/או מחירו באתר, לא יחייב הדבר את “ריצ’יס תכשיטים”. במקרה כאמור “ריצ’יס תכשיטים” תאפשר למשתמש לבטל את העסקה ותשיב לו את מלוא הכסף ששילם.

10. החברה אינה מחוייבת ליצור קשר עם הלקוח עם סיום תקופת האחריות.

קניין רוחני

1. כל זכויות הקניין הרוחני באתר מכירות זה הינן רכושה הבלעדי של החברה “ריצ’יס תכשיטים”.

2. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר ו/או מאתר מכירות זה, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם החברה.

דין וסמכות שיפוט

פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד ולבית המשפט המוסמך באחד מהמחוזות תל אביב-יפו, חיפה, ירושלים או ב”ש תהא מסורה סמכות השיפוט הבלעדית.